Living my dream – Sống ước mơ đời mình

Living my dream – Sống ước mơ đời mình

ước mơ

Hôm nay, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn một câu nói gợi nhiều cảm hứng cho tôi.

  • How are you today?
  • Living my dream.

Một câu trả lời tuyệt vời nhất mà tôi muốn tự trả lời cho chính mình trong mỗi ngày sống. Hôm nay, tôi đang sống ước mơ đời mình!

How are you today?

Bài viết liên quan

Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

Hi – my life: A true simple & happy life


    Facebook Google+ Twitter Pinterest